एकमेकाशिवाय अपुर्ण आहोत....

गुरूवार, 11 जुलै 2019 (10:21 IST)
"तुम्ही एकटे बोलु शकता पण चर्चा करू शकत नाही...
तुम्ही एकटे आनंदी होऊ शकता पण उत्सव साजरा करू शकत नाही....
म्हणुन आपण एकमेकाशिवाय अपुर्ण आहोत हेच मैञीच्या नात्यामधील सौंदर्य आहे....

वेबदुनिया वर वाचा

पुढील लेख ऐतिहासिक वैभवाचे साक्षीदार किल्ले धारूर