Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

चौघडिया

कोणत्याही कार्याची सुरूवात शुभ मुहूर्तावर किंवा वेळेवर केली तर ते काम लवकर होण्याची किंवा यश‍ मिळण्याची शक्यता प्रबळ होते. हा शुभ वेळ चौघडियामध्ये आपल्याला मिळू शकतो. येथे आम्ही चौघडिया पाहण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
शुभ
अमृत
लाभ

दिवसाचा चौघडिया

ते पर्यंत रवि सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनि
6:00 AM 7:30 AM उद्वेग अमृत रोग लाभ शुभ चर काल
7:30 AM 9:00 AM चर काल उद्वेग अमृत रोग लाभ शुभ
9:00 AM 10:30 AM लाभ शुभ चर काल उद्वेग अमृत रोग
10:30 AM 12:00 PM अमृत रोग लाभ शुभ चर काल उद्वेग
12:00 PM 1:30 PM काल उद्वेग अमृत रोग लाभ शुभ चर
1:30 PM 3:00 PM शुभ चर काल उद्वेग अमृत रोग लाभ
3:00 PM 4:30 PM रोग लाभ शुभ चर काल उद्वेग अमृत
4:30 PM 6:00 PM उद्वेग अमृत रोग लाभ शुभ चर काल

रात्रीचा चौघडिया

ते पर्यंत रवि सोम मंगळ बुध गुरु शुक्र शनि
6:00 PM 7:30 PM शुभ चर काल उद्वेग अमृत रोग लाभ
7:30 PM 9:00 PM अमृत रोग लाभ शुभ चर काल उद्वेग
9:00 PM 10:30 PM चर काल उद्वेग अमृत रोग लाभ शुभ
10:30 PM 12:00 AM रोग लाभ शुभ चर काल उद्वेग अमृत
12:00 AM 1:30 AM काल उद्वेग अमृत रोग लाभ शुभ चर
1:30 AM 3:00 AM लाभ शुभ चर काल उद्वेग अमृत रोग
3:00 AM 4:30 AM उद्वेग अमृत रोग लाभ शुभ चर काल
4:30 AM 6:00 AM शुभ चर काल उद्वेग अमृत रोग लाभ
विशेष: दिवसा व रात्रीच्या चौघडियाची सुरुवात क्रमश: सूर्योदय व सूर्यास्तापासून होते. प्रत्येक चौघडियाचा काळ दिड तासाचा असतो. वेळेनुसार चौघडिया शुभ मध्यम व अशुभ या तीन भागात विभागला जातो. यात अशुभ चौघडियाच्या वेळी शुभ कार्य करणे टाळावे.:

अशुभ चौघड़िया -- शुभ (स्वामी गुरु) , अमृत (स्वामी चंद्र) , लाभ (स्वामी बुध)

मध्यम चौघड़िया -- चर (स्वामी शुक्र)

अशुभ चौघड़िया -- उद्वेग (स्वामी सूर्य) , काल (स्वामी शनि) , रोग (स्वामी मंगळ)