Shravan 2022 महादेवाचे 11 पावरफुल मंत्र

श्रावण महिन्यात महादेवाला या 11 चमत्कारिक मंत्रांनी प्रसन्न करा

ॐ अघोराय नम:।

ॐ पशुपतये नम:।

ॐ शर्वाय नम:।

ॐ विरूपाक्षाय नम:।

ॐ विश्वरूपिणे नम:।

ॐ त्र्यम्बकाय नम:।

ॐ कपर्दिने नम:।

ॐ भैरवाय नम:।

ॐ शूलपाणये नम:।

ॐ ईशानाय नम:।

ॐ महेश्वराय नम:।

आषाढ महिन्यात हे शुभ कार्य करा

Follow Us on :-