धनलाभ प्राप्तीसाठी 7 गणेश मंत्र

श्री गणेश श्रीपतये नमः

श्री गणेश रत्नसिंहासनाय नमः

श्री गणेश मणिकुंडलमंडिताय नमः

श्री गणेश महालक्ष्मी प्रियतमाय नमः

श्री गणेश सिद्ध लक्ष्मी मनोहरप्रियाय नमः

श्री गणेश लक्षाधीश प्रियाय नमः

श्री गणेश कोटिधीश्वराय नमः

येथे श्राद्ध केल्याने पितरांना मोक्ष प्राप्ती होते

Follow Us on :-