Mahalaxmi महालक्ष्मी 8 शुभ मंत्र

ॐ आद्यलक्ष्म्यै नम:

ॐ विद्यालक्ष्म्यै नम:

ॐ सौभाग्यलक्ष्म्यै नम:

ॐ अमृतलक्ष्म्यै नम:

ॐ कामलक्ष्म्यै नम:

ॐ सत्यलक्ष्म्यै नम:

ॐ भोगलक्ष्म्यै नम:

ॐ योगलक्ष्म्यै नम:

श्राद्धात कावळा का महत्त्वाचा ?

Follow Us on :-