श्री गणेश पूजा 10 खास मंत्र

श्री गणेश स्थापना मंत्र- अस्य प्राण प्रतिषठन्तु अस्य प्राणा: क्षरंतु च। श्री गणपते त्वम सुप्रतिष्ठ वरदे भवेताम।।

पूजा मंत्र- ऊं गं गणपतयै नम:।।

दुर्वा मंत्र- श्री गणेशाय नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि।।

श्री गणेश क्षमा-प्रार्थना मंत्र- गणेशपूजने कर्म यत् न्यूनमधिकम कृतम। तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्न अस्तु गणपति सदा मम।।

गणेश जप मंत्र- ॐ श्री गणेशाय नम:।।

गणेश गायत्री मंत्र- एकदंताय विद्महे, वक्रतुंडाय धीमहि, तन्नो दंती प्रचोदयात्।।

विशेष पूजा मंत्र- ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा।'

संकट निवारण मंत्र- ॐ नमो हेरम्ब मद मोहित मम् संकटान निवारय-निवारय स्वाहा।'

स्तुती मंत्र- वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥

श्री गणेश विसर्जन मंत्र- यान्तु देवगणा: सर्वे पूजामादाय मामकीम्। इष्टकामसमृद्धयर्थं पुनर्अपि पुनरागमनाय च॥

हरितालिका तृतीयाच्या खूप खूप शुभेच्छा

Follow Us on :-