महायज्ञासाठी देव वापरत होते हे 4 पवित्र हवन साहित्य

हवन नियमानुसार 4 असे तत्त्व/पदार्थ आहे ज्यांचा उपयोग केल्याने इच्छित परिणाम प्राप्त होतात. योग्य प्रमाणात शास्त्रोक्त हवन साहित्य यज्ञ अग्नीत मंत्रांसह अर्पित केल्याने पूर्ण पृथ्वीवर सकारात्मक प्रभाव पडतो.


'रोगनाशक' तत्त्वांसाठी गिलॉय, जायफळ, सोमवल्ली, ब्रह्मी, तुळस, अगर, तगर, तीळ, इंद्र जव, आवळा, मालकांगनी, हरताल, तेजपत्र, प्रियंगु, केशर, पांढरे चंदन, जटामांसी इतर उपयोगात आणणे योग्य ठरेल.

वेबदुनिया वर वाचा

पुढील लेख श्राद्ध करताना गाय, कावळा आणि श्वान यांना तृप्त करा