खंडोबाची आरती... आरती खंडेरायाची

सोमवार, 2 डिसेंबर 2019 (18:48 IST)
जयदेव जयदेव जय खंडेराया भवतम संहारुनिया दाखवि निजमाया ॥धृ॥ ॥ 
शिवशंकर गौरीवर हर करुणाकर । निजभक्ताच्या साठीं घेउनि अवतार 
भूलोकाच्या ठायीं येवुनि सत्वर । 
मणि - मल्हादिक दैत्या केला संहार ॥१॥ 
सर्वांगातें लावुनि भंडार ...
कंठीं भूषण शोभे रुद्राक्षमाळा ।
सह्याद्रीचे वरुते बैसुनि अवलीळा ।
हरहर वदनीं बोलतसे वेळोवेळां ॥२॥
वसवोनिया बहुसुंदर सुस्थळ जेजोरी ।
महाळसा शोभतसे वामांकावरी ।
रघुविर - प्रिय अवतार तो हा मल्हारी ।
ह्मणवुनि निरंजन गुण गातो बहुपरी ॥३॥

वेबदुनिया वर वाचा

पुढील लेख खंडोबाचे नवरात्र आणि चंपाषष्ठीचे महत्त्व