Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
धनु-भाग्यशाली अंक
धनू राशिच्या लोकांसाठी 3 हा आकडा लाभदायक आहे. 3 च्या साखळीतील 3, 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75... इत्यादी आपल्यासाठी शुभ आहेत. याशिवाय 9 पण अआपल्यासाठी शुभ आहे. 4, 7, 8 हे सम तर 5 व 6 आपल्यासाठी अशुभ आहेत. जर आपण या अंकांची शुभाशुभता ल क्षात घेतली तर आपल्याला नक्कीच यश येईल.

राशि फलादेश