मकर-शारीरिक जडण-घडण
मकर राशिच्या लोकांचे नाकी डोळी ‍नीटस, दाट भुवया व आकर्षक ओठ असतात. आपले डोळे समोरच्याला आपली प्रशंसा करण्यास भाग पाडते. जीवनाच्या उत्तरार्धात आपल्याला शारीरीक समस्यांशी सामना करण्याची वेळ येण्याच्या शक्यता आहे. यांचे हात मोठे असतात. यांच्या छातीवर इंद्रीयांवर भुवयांवर तिळ असू शकतो.

राशि फलादेश