Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
मिथुन-भाग्यशाली अंक
मिथुन राशिच्या लोकांना 5 हा अंक भाग्यशारी असतो. 5 ची साखळी 5, 14, 23, 32, 41 68 ... इत्यादी भाग्यशाली असतात. जर आपण या अंकांची शुभाशुभता ल क्षात घेतली तर आपल्याला नक्कीच यश येईल.

राशि फलादेश