Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia
सिंह-भाग्यशाली अंक
सिंह राशिच्या लोकांना 1 व 4 हे अंक भाग्यशाली असतात. 1 च्या साखळीतले 1, 10, 28, 37, 46, 55, 64... व 4 च्या साखळीत 4, 13, 22, 31, 40, 58, 67, 76...इत्यादी आपल्यासाठी भाग्यशाली आहेत. याशिवाय 2, 3, 9 अंकही आपल्यासाठी भाग्यशाली आहेत. 5 हा अंक आपल्यासाठी सम आहे तर 6, 7, 8 हे अंक आपल्यासाठी अशुभ आहेत. जर आपण या अंकांची शुभाशुभता ल क्षात घेतली तर आपल्याला नक्कीच यश येईल.

राशि फलादेश